หน้าแรก > บริการของเรา > รับทำวีซ่านักเรียน-วีซ่าท่องเที่ยว

รับทำวีซ่านักเรียน-วีซ่าท่องเที่ยว

posted : 2012-07-20ด้วยประสบการณ์การยื่นวีซ่าอย่างมืออาชีพ  ประกอบกับ Counselor ของเราได้รับการรับรองจาก Professional International Education Resources Australia (PIER Online) ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอร์ส เรียนในออสเตรเลีย ทำให้เปอร์เซ็นต์ที่นักเรียนของเราได้รับวีซ่าค่อนข้างสูงถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านๆ มา

เราจะมีการ
สอบถามเป้าหมายเเละรายละเอียดต่างๆของนักเรียน  ทำการให้คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียน สถาบัน เมืองต่างๆ เเละที่สำคัญเรามีการPre-screening เอกสาร เเละแต่ละคนทุกครั้งก่อนทำการสมัครเรียนให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คอร์สเรียนที่เหมาะสมที่สุดเเละมีโอกาสได้รับวีซ่าสูงสุด

Counselor ทุกคนของเรามีทั้งประสบการณ์ในการเรียน ใช้ชีวิต และทำงานในออสเตรเลีย (ทั้งงานทั่วไปและงานทางด้านการศึกษา) เป็นเวลาหลายปี จึงสามารถให้บริการและคำแนะนำได้อย่างจริงใจและตรงจุดเพราะนำมาจาก ประสบการณ์จริง

เราดูเเลตั้งเเต่การให้คำปรึกษา Pre-screening สมัครเรียน ยื่นขอวีซ่า ติดตามผลวีซ่า ให้คำเเนะนำก่อนเดินทาง เเละดูแลตลอดการศึกษาอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนได้ที่นี่
http://www.beyondstudycenter.com/pre_articleDetail.php?preID=28ด้วยประสบการณ์ในการยื่นวีซ่าอย่างมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว บุคคลที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ออสเตรเลีย บริษัทที่เดินทางเป็นกลุ่มคณะ รวมถือนักเรียนที่ไปเรียนระยะสั้นไม่เกือน 3 เดือนให้ดำเนินการเรื่องการยื่นวีซ่าให้ ซึ่งเช่นกัน เกือบ 100% ได้รับวีซ่า ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารของเเต่ละบุคคลด้วย การได้รับคำเเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสารการยื่นต่างๆ มีประโยชน์อย่างมากในการยื่นขอวีซ่า

เราให้การดูเเลตั้งเเต่ การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเรื่องเอกสาร ดูแลเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยว จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ยื่นวีซ่า ติดตามผล ให้คำเเนะนำก่อนเดินทาง เเละดูแลตลอดการศึกษาหากไปเรียนระยะสั้นโดยวีซ่าท่องเที่ยว


สำหรับลูกค้าของเรา มีราคาพิเศษสำหรับ Day tour เช่น Sydney Aquarium , Blue Mountains Scenic day tour , Port Stephen , Penguin Parade , Great Ocean Road เเละอื่นๆ อีกมากมาย

บริการอื่นๆ