หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > มากำจัดโรคไข้ซิกาและไข้เลือดออกกัน!

มากำจัดโรคไข้ซิกาและไข้เลือดออกกัน!

posted : 16-11-2016Eliminating Zika and Dengue in your own Backyard

  James Cook University is working with Eliminate Dengue to help combat dengue and Zika in our community and, eventually, around the world.

มากำจัดโรค Zika และไข้เลือดออกกัน!

ทางมหาวิทยาลัย James Cook University ตอนนี้กำลังทำงานด้วยกันกับ Eliminate Dengue เพื่อต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกและใช้ Zika ในออสเตรเลียและก็หวังจะไปกำจัดโรคร้ายเหล่านี้ทั่วโลกด้วยDengue infects an estimated 390 million people around the world each year, while the effects of Zika virus have been well documented in the past few months.

มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก 390 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี และการระบาดของไวรัส Zika เองก็มีให้เห็นกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

James Cook University and Eliminate Dengue are working together to combat these diseases

ทางมหาวิทยาลัย Jame Cook และ Eliminate Dengue กำลังร่วมกันต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านี้

They both develop this Mozzie Box, which is believed to be the solution to the diseases.

  ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันพัฒนา Mozzie Box (Mozzie เป็นแสลงอสซี่หมายถึง Mosqutio = ยุง ; Mozzie Box ; กล่องยุง) และเชื่อว่า Mozzie Box น่าะกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาโรคร้ายเหล่านี้These Mozzie Boxes are growing and releasing mosqutioes that carry Wolbachia, naturally occurring bacteria that reduce the ability of mosquitoes to pass some diseases between people.

  Mozzie Boxes หรือกล่องยุงเหล่านี้จะเลี้ยง และปล่อยยุงที่มีแบคทีเรียชื่อ Wolbchia ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในการลดความสามารถของยุงในการแพร่โรคบางชนิดไปสู่มนุษย์The adult mosquitoes fly out and breed with local mosqutioes

ยุงที่โตแล้วก็จะบินออกจากกล่องไปผสมพันธุ์กับยุงท้องถิ่น (ยุงที่ดูดเลือดปกติเป็นตัวเมียครับ)

This passes Wolbachia to their offspring and subsequent generations.

การผสมพันธุ์กันแบบนี้ก็จะเป็นการแพร่เชื้อ Wolbachia ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานสืบไป

It's hoped that Wolbachia will establish in the mosquito population. reducing the risk of dengue and zika tranmission. We do not expect people to notice an inctrase in mosqutio numbers and we remind everyone to continue to protect themselves against mosquito bites as usual.

  ทั้งสององค์กรคาดหวังว่าจะมียุงที่มีเชื้อ Wolbachia มากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการติดโรคอย่างไข้เลือดออกและไข้ Zika และทางมหาวิทยาลัย James Cook และ Eliminate Degue ก็ไม่คิดว่าการนำ Mozzie Box ไปใช้จะทำให้ประชากรยุงเพิ่มขึ้นจนคนสังเกตได้ และก้ยังแนะนำให้ทุกคนป้องกันการโดนยุงกัดตามปกติ


About James Cook University (JCU)

  JCU เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้าน Marine science และ Tropical health and medicine
ตั้งขึ้นในปี 1970 ใช้ชื่อตามกัปตัน James Cook ผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลีย 

มี Campus 3 แห่งที่

Cairns, Townsville และ Singapore
มี Study Centre ใน Mount Isa, Thursday Island และ Mackay
และมีอีก แคมปัสใน Brisbane ที่บริหารโดย Russo Higher Education ข่าวที่เกี่ยวข้อง