หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > อัพเดทค่าวีซ่าออสเตรเลีย Jan 2016

อัพเดทค่าวีซ่าออสเตรเลีย Jan 2016

posted : 04-01-2016

สำหรับคนที่เตรียมตัวยื่นวีซ่านักเรียน , Work and Holiday และวีซ่าท่องเที่ยว รอบ มกราคม 2016
ใครที่เตรียมตัวยื่นวีซ่ากัน เตรียมค่าวีซ่าไว้ให้ถูกต้องนะครับ 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง