หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > บริการกงสุลสัญจร - ทำ passport @ Melbourne 9-13 Feb 15

บริการกงสุลสัญจร - ทำ passport @ Melbourne 9-13 Feb 15

posted : 08-01-2015

สำหรับ ชาว Melbourne ครับที่จะต้องต่อ Passport หรือทำหายครับ
บริการกงศุลสัญจรจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง Canberra จะจัดขึ้นในช่วงก่อน Valentine's Day ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

When : วันที่  9-13 Feb 2015 
เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
Where : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น 301, 566 St. Kilda Road, Melbourne

นัดหมายล่วงหน้า : บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30 -14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03 9533 9100 หรือทางอีเมล์: inbox@thaiconsulatemelbourne.com
Capacity : ทางสถานนเอกอัครราชทูต รับบริการได้วันละ 50 คน หรือ 250 คนในช่วงวันและเวลาดังกล่าวโดยประมาณ
What to bring :
- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน + สำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
- บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนนามสกุล หลักฐานการสมรส เป็นต้น
สำหรับกรณี passport หาย หรือผู้ทำอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้อ่านในรายละเอียดด้านล่างครับ

http://canberra.thaiembassy.org/doc/announcement/291214consulmel.pdf

อ่านเพิ่มเติมที่เวป สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง Canberra ข่าวที่เกี่ยวข้อง