หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > อัพเดทค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย วันที่ 30 มิถุนายน 2557

อัพเดทค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย วันที่ 30 มิถุนายน 2557

posted : 18-08-2014

 

อัพเดทค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อมูลจาก www.vfs-au.net

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า Work and Holiday Visa ( subclass 462 )

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า Visitor Visa – Tourist stream

 

 

ค่าธรรมเนียมวีเอฟเอส

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้ติดตาม(ในใบสมัครเดียวกัน)

420

ติดหน้าวีซ่าและย้ายข้อมูลวีซ่า

420

Citizenship by Descent

420

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม(ยกเว้นเอกสารที่ทางสถานทูตร้องขอเพิ่มเติม)

420

ห้องรับรองพิเศษ

3,000

ปริ๊นท์เอกสาร (ต่อแผ่น)

25

สแกนเอกสารและส่งอีเมล (ต่อแผ่น)

25

รับรองเอกสาร (ต่อแผ่น)

50

ค่าบริการส่งข้อความ

75

 

Updated by Vnuch l Online Marketing & Graphic Designer l Beyond Study Center l June 2014

ข่าวที่เกี่ยวข้อง