หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > The Australian Observance of the United Nations Day of Vesak 2014

The Australian Observance of the United Nations Day of Vesak 2014

posted : 19-08-2014

กิจกรรมวันวิสาขบูชาในซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก คือวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 สิ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 17 พฤษภาคม

ในประเทศออสเตรเลียก็ได้งานวันวิสาขบูชา The Australian Observance of the United Nations Day of Vesak 2014 ขึ้นที่ Belmore Park เมืองซิดนีย์ เมื่อเวลา 9.30 - 14.00 น. โดยองค์กรที่มีชื่อว่า The United Nations Day of Vesak ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในซิดนีย์ โดยจุดประสงค์ของงานนี้เพื่อ

  • ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชามากขึ้น
  • แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศาสนาพุทธที่สร้างความสงบสุข สันติภาพให้สังคม
  • รวมรวบองค์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
  • ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจกันและกันมากขึ้น
  • ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ปฏิบัตืธรรมะแข้มข้นขึ้น

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/UNVESAK2012

ที่มาและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/UNVESAK2012

 

Updated by Vnuch l Online marketing & Graphic designer l Beyond Study Center l May 2014

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง