หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

posted : 19-08-2014

อัพเดท ณ วันที่ 01 ตุลา 2555

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่าเงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่าเงินสกุลบาท
วีซ่านักเรียน 157A 535 17850
 
ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าท่องเที่ยว 48R, 48RTH 115 3850

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าธุรกิจ 456 140 4650

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าธุรกิจ 456 140 4650

ขอขอบคุณข้อมูล จาก www.vfs-au.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง