หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > Department of Immigration and Border Protection

Department of Immigration and Border Protection

posted : 24-08-2014


ทาง Department of Immigration and Citizenship (DIAC) หรือที่เราเรียกว่า อิมมิเกรชัน / สถานทูต / อิม
ได้แจ้งใน Facebook ว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น Australian Department of Immigration and Border Protection
แล้ว (ย่อว่า DIBP แทน DIAC) สัญลักษณ์ของทาง DIBP ในเวป www.immi.gov.au ก็เปลี่ยน wording แล้วครับ

ยังไงรอดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกันบ้างในแง่ของวีซ่าและกติกาต่างๆ นะครับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง