หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

posted : 19-08-2014

อัพเดท ณ วันที่ 1 ก.ค.2556

 

ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

1.วีซ่านักเรียน

ผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ติดตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

157A

535 

405

135 

16,900

12,800

4,300

                               

 

ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

2.วีซ่าท่องเที่ยว

1419

 

3,650

 


 

ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

3.วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Subclass 462)

1208

 

11,550


ข้อมูลจาก http://www.vfs-au.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง