หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > เรียนภาษากับมหาวิทยาลัยเลเวลหนึ่งที่ CQUEnglish Language Centres

เรียนภาษากับมหาวิทยาลัยเลเวลหนึ่งที่ CQUEnglish Language Centres

posted : 10-05-2019

     CQUEnglish โรงเรียนสอนภาษาในเครือ CQUniversity Australia อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาจากสถาบันของมหาวิทยาลัยเลเวลหนึ่ง

     CQUEnglish Language Centres เป็นโรงเรียนภาษาที่มีแคมปัสตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองในออสเตรเลีย สะดวกต่อการเดินทาง เช่น Brisbane, Melbourne และ Sydney รวมถึงแคมปัสในเขต raginal คือ Rockhamption North

     CQUEnglish มีคอร์สสอนภาษาหลากหลายระดับในบรรยากาศการสอนที่เป็นกันเอง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ

     คอร์สสอนภาษาของที่นี่จะปรับตามระดับตามความต้องการและเป้าหมายของผู้เรียน และทางโรงเรียนยังมี study tours ซึ่งเป็นโปรแกรมสอนระยะสั้นที่เหมาะกับการเรียนภาษาตามความต้องการส่วนบุคคล

 

รายละเอียดคอร์สเรียนของ CQUEnglish

     1. General English

     คอร์ส General English (GE) ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด มีหลากหลายระดับตามความต้องการของผู้เรียน ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเอง

     การเรียนของที่นี่จะเน้นการโต้ตอบ โดยการทำโปรเจ็กต์กลุ่มกับเพื่อนในคลาส นอกจากช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสภาพแวดล้อมการสอนที่สนุกสนานแล้ว ยังช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นทีมเวิร์คได้ด้วย

     ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียน ทางโรงเรียนก็จะพาไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น สถานที่เที่ยวยอดนิยม และเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรม ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

 

แคมปัส : Rockhampton North

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : ทุกวันจันทร์ ยกเว้นในช่วงที่เป็นวันหยุด

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : 

     GE1 (Elementary): IELTS 3.5 หรือเทียบเท่า        

     GE2 (Pre-intermediate): IELTS 4.0 หรือเทียบเท่า

     GE3 (Intermediate): IELTS 4.5 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส GE แล้ว

 

แคมปัส : Brisbane, Melbourne, Sydney

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 7 January, 18 February, 1 April, 13 May, 1 July, 5 August, 9 September, 14 October, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : 

     GE1 (Elementary): IELTS 3.5 หรือเทียบเท่า        

     GE2 (Pre-intermediate): IELTS 4.0 หรือเทียบเท่า

     GE3 (Intermediate): IELTS 4.5 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส GE แล้ว

 

2. English for Academic Purposes 1 (EAP1)

     คอร์ส English for Academic Purposes 1 (EAP1) ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในระหว่างเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ไปพร้อมกับทักษะด้านวิชาการ

     เนื้อหาที่เรียนในคอร์สนี้จะสอนตามหลักสูตรในหนังสือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงส่งเสริมการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลทางออนไลน์ อีกทั้งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมและการอภิปรายกลุ่ม

 

แคมปัส : Rockhampton North

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 7 January, 1 July, 9 September

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 5.0 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส GE3 ที่ CQUEnglish แล้ว

 

แคมปัส : Brisbane, Melbourne, Sydney

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 7 January, 18 February, 1 April, 13 May, 1 July, 5 August, 9 September, 14 October, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 5.0 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส GE3 ที่ CQUEnglish แล้ว

 

     3. English for Academic Purposes 2 (EAP2)

     คอร์ส English for Academic Purposes 2 (EAP2) ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้น

     สื่อที่ใช้สำหรับการสอนในคอร์สนี้จะเป็นหนังสือ academic, วารสารวิชาการ, การเลคเชอร์, วีดีโอ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่เรียน ซึ่งนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดที่จำลองจากหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย

 

แคมปัส : Rockhampton North

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 7 January, 1 April, 9 September, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 5.5 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส EAP1 แล้ว

 

แคมปัส : Brisbane, Melbourne, Sydney

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 18 February, 1 April, 1 July, 5 August, 14 October, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 5.5 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส EAP1 แล้ว

 

     4. English for Academic Purposes 3 (EAP3)

     คอร์ส English for Academic Purposes 3 (EAP3) ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนต่อที่ CQUniversity ซึ่งต้องการคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป 

     สื่อที่ใช้สำหรับการสอนในคอร์สนี้จะเป็นหนังสือ academic, วารสารวิชาการ, การเลคเชอร์, วีดีโอ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่เรียน ซึ่งนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดที่จำลองจากหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย

 

แคมปัส : Rockhampton North

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 1 April, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 6.0 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส EAP2 แล้ว

 

แคมปัส : Melbourne

วันเริ่มเรียนในปี 2019 : 18 February, 1 April, 1 July, 5 August, 14 October, 18 November

ค่าเล่าเรียน : 280 AUD per week

ข้อกำหนดในการเข้าเรียน : IELTS 6.0 เทียบเท่า หรือได้เรียนจบคอร์ส EAP2 แล้ว

หมายเหตุ :

  • วันเริ่มเรียนที่ระบุในแต่ละคอร์สอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  • ในทุกๆแคมปัสของ CQUEnglish การปฐมนิเทศ (orientation) มักจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีก่อนวันเริ่มเรียนในแต่ละคอร์สที่เลือกไว้ 

 

     IELTS Preparation

     IELTS ถือเป็นการทดสอบระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยคอร์ส IELTS Preparation จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS 

     เนื้อหาในคอร์สเรียนนี้จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อสอบ IELTS และนักเรียนจะได้โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการทำข้อสอบ IELTS ส่วน CQUniversity เองยังเป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง หากนักเรียนเรียนจบคอร์สนี้แล้วสามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบของแคมปัส Rockhamption และ Mackay ได้เลย

 

     Study Tours

     Study tours คือโปรแกรมระยะสั้นที่ผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับการทัศนศึกษานอกห้องเรียน โดยหลักสูตรของโปรแกรมจะถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน สามารถขอคำแนะนำจากทางโรงเรียนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางได้ 

     ตัวอย่างการทัศนศึกษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ CQUEnglish เช่น การเยี่ยมชม Sydney Opera House และ Harbour Bridge, การเดินป่าที่ Blue Mountains, ชม Penguin Parade ที่เกาะ Phillip, เรียนรู้วัฒนธรรมชาวอะบอริจินที่ที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือศึกษาสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

     โปรแกรม Study tours ของ CQUEnglish จัดขึ้นทั้งในแคมปัส Brisbane, Melbourne, Rockhampton และ Sydney ตลอดทั้งปี ด้วยประสบการณ์ของ CQUEnglish ในการจัด study tours ให้ทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆ, หน่วยงานรัฐบาล รวมถึงนักเรียนจากระดับมหาวิทยาลัยและ high school โปรแกรมจะสามารถปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับ nursing หรือ teaching เป็นต้น

 

     สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนภาษาของ CQUEnglish Language Centres เพิ่มเติมได้ทาง LINE@ : @beyondstudy หรือเบอร์โทร 086-011-2378 และ 02-019-0884 ภายในเวลาทำการ (Mon-Fri : 09.00-18.00) หรืออัพเดตข่าวสารการเรียนต่อที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ทาง Facebook Page Beyond Study Center และ Thai WAH Club

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง