หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > โปรแกรม VET น่าเรียนจากโรงเรียนเลเวลหนึ่งใน Melbourne

โปรแกรม VET น่าเรียนจากโรงเรียนเลเวลหนึ่งใน Melbourne

posted : 07-05-2019

     ทำความรู้จักกับคอร์ส VET

     Vocational Education and Training (VET) คือการเรียนหรือฝึกอบรมโดยเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เปิดสอนทั้งในสถาบันและวิทยาลัยเอกชน รวมถึงสถาบันวิชาชีพ Technical and Further Education (TAFE) แต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่งนอกจากจะเปิดสอนระดับปริญญาแล้ว ยังมีสอนหลักสูตร VET อีกด้วย 

     คอร์ส VET จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • Certificate I - IV : คอร์สอบรมทักษะที่มีหลักสูตรเบื้องต้น นักเรียนจะได้เรียนความรู้เฉพาะทางสำหรับการทำงาน ทักษะในการสื่อ, ความสามารถในการอ่านเขียน, การคำนวณ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ระยะเวลาในการเรียนมีตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึง 2 ปี
 • Diploma : คอร์สนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทำงานกับองค์กรและสายงานวิชาชีพต่างๆ ระยะเวลาเรียนโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1-2 ปี (เรียนแบบ full-time)
 • Advanced diploma : คอร์สอนุปริญญาที่นักเรียนจะได้เรียนทักษะการปฏิบัติ สำหรับการทำงานที่ต้องการทักษะที่สูงขึ้น หรือในสายงานที่ต้องทักษะเฉพาะทาง เช่น งานบัญชี งานออกแบบอาคาร และงานวิศวกรรม ระยะเวลาเรียนสำหรับคอร์สนี้จะอยู่ที่ 1.5-2 ปี (เรียนแบบ full-time)
 • Vocational graduate certificate/diploma : คอร์สนี้จะเทียบเท่ากับการเรียน Higher education graduate certificate/diploma นักเรียนจะได้รับทักษะความรู้ซึ่งทำให้ได้รับการจ้างงานสูง ระยะเวลาในการเรียนคอร์ส graduate certificate ขั้นต่ำ 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี (เรียนแบบ full-time) ส่วนคอร์ส graduate diploma มีระยะเวลาเรียน 1-2 ปี (เรียนแบบ full-time)

     โรงเรียน VET เลเวลหนึ่งน่าเรียนจาก Melbourne

     รวบรวมข้อมูลโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเลเวลหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตร Vocational Education and Training (VET) ในเมือง Melbourne

     1. William Angliss Institute (WAI)

 

     สถาบัน WAI ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในชีวิตจริง โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องครัวที่มีความทันสมัย, โรงแรม, ร้านอาหาร และสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมคำแนะนำจากผู้อบรมที่มีประสบการณ์ นักเรียนจะได้โอกาสในการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ

     Vocational courses ของ WAI แบ่งออกเป็น 5 สาขา ดังนี้

 • FOOD

               Certificate III in Baking

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-24 hours per week

                   -Total Fees : 17,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบเริ่มต้น 95 AUD / ค่ารองเท้าเริ่มต้น 80 AUD / ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 440 AUD

 

               Certificate III in Commercial Cookery

                   -Intake : February, April, July, October

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-22 hours per week

                   -Total Fees : 17,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบเริ่มต้น 95 AUD / ค่ารองเท้าเริ่มต้น 80 AUD / ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 310 AUD

 

               Certificate IV in Commercial Cookery

                   -Intake : February, April, July, September

                   -Duration : 1.5 years full-time

                   -Course hours : 20-22 hours per week

                   -Total Fees : 26,850 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบเริ่มต้น 95 AUD / ค่ารองเท้าเริ่มต้น 80 AUD / ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 310 AUD

 

               Certificate III in Patisserie

                   -Intake : February, April, July, September

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 18-22 hours per week

                   -Total Fees : 17,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบเริ่มต้น 95 AUD / ค่ารองเท้าเริ่มต้น 80 AUD / ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 385 AUD

 

               Certificate IV in Patisserie

                   -Intake : February, April, July, October

                   -Duration : 1.5 years full-time

                   -Course hours : 18-22 hours per week

                   -Total Fees : 26,850 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบเริ่มต้น 95 AUD / ค่ารองเท้าเริ่มต้น 80 AUD / ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น 385 AUD

 

               Diploma of Food Science and Technology

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 15,800 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเอกสารการเรียน, เสื้อคลุมสำหรับห้องปฏิบัติการ และค่าทัศนศึกษา เริ่มต้น 200 AUD

 

 • TOURISM

               Certificate III in Aviation (Cabin Crew)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 9,200 AUD

 

               Certificate IV in Guiding

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 7,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าทัศนศึกษา, ค่าที่พัก และค่าอุปกรณ์การเรียน เริ่มต้น 800 AUD

 

               Certificate IV in Travel and Tourism

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 7,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าทัศนศึกษา, ค่าที่พัก และค่าอุปกรณ์การเรียน เริ่มต้น 800 AUD

 

               Advanced Diploma of Travel and Tourism Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1.5 years full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 23,700 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าทัศนศึกษา, ค่าที่พัก และค่าอุปกรณ์การเรียน เริ่มต้น 800 AUD

 

               Diploma of Travel and Tourism Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 15,800 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าทัศนศึกษา, ค่าที่พัก และค่าอุปกรณ์การเรียน เริ่มต้น 800 AUD

 

 • HOSPITALITY

               Certificate III in Hospitality

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 7,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบ เริ่มต้น 140 AUD

 

               Diploma of Hospitality Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 15,800 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบ เริ่มต้น 140 AUD

 

               Advanced Diploma of Hospitality Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1.5 years full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 23,700 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบ เริ่มต้น 140 AUD

 

 • HOTEL MANAGEMENT

               Diploma of Hospitality Management (Angliss International Hotel School)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 18,400 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ 1,000 AUD (Optional) 

 

 • EVENTS

               Diploma of Event Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Course hours : 20-25 hours per week

                   -Total Fees : 15,800 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบ เริ่มต้น 50 AUD

 

               Advanced Diploma of Event Management

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1.5 years full-time

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 23,700 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าเครื่องแบบ เริ่มต้น 50 AUD

 

     2. Melbourne City Institute of Education (MCIE)

 

     MCIE สถาบันชั้นนำด้านโปรแกรม Vocational and training ฝึกฝนนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการทำงานด้านการให้บริการ, การศึกษาของเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงด้านธุรกิจและความเป็นผู้นำ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้น career-focused training ให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติ พร้อมการให้คำปรึกษาเพื่อรับรองว่านักเรียนจะได้รับทักษะความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพต่อได้

     Vocational courses ของ MCIE แบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้

 • Hospitality

               Certificate III in Commercial Cookery 

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 52 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 11,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 950 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

               Certificate IV in Commercial Cookery 

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 78 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 14,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 950 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

               Diploma of Hospitality Management 

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 78 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 18,900 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 950 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

 • Childcare

               Certificate III in Early Childhood Education and Care

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 60 weeks

                   -Total Fees : 10,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ 300 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

               Diploma of Early Childhood Education and Care

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 102 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 20,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ 300 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

 • Business

               Advanced Diploma of Leadership and Management 

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 52 weeks

                   -Total Fees : 11,200 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 550 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD, ค่าธรรมเนียมการสมัคร RPL 145 AUD ต่อชั่วโมง

 

               Certificate IV in Business

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 26 weeks

                   -Total Fees : 4,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 550 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

               Certificate IV in New Small Business

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 26 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 4,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

               Diploma of Leadership Management

                   -Intake : January, April, July, October

                   -Duration : 52 weeks

                   -Course hours : 20 hours per week

                   -Total Fees : 9,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : ค่าอุปกรณ์การเรียน 250 AUD, ค่าธรรมเนียมการจัดการ 200 AUD

 

     3. RMIT University

 

     RMIT เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้าน Art&Design คอร์ส Certificate และ Diploma ของที่นี่ช่วยเตรียมพร้อมให้นักเรียนหางานได้ทันทีหลังเรียนจบ ด้วยหลักสูตรที่เน้นทักษะการปฏิบัติซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน พร้อมที่ปรึกษาจากบริษัทและภาคอุตสาหกรรมต่างๆผ่านการฝึกงาน คอร์สต่างๆของที่นี่จะได้เรียนกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์จริงๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณ   

     Vocational courses ของ RMIT แบ่งออกเป็น 12 สาขา ดังนี้

 • Architecture

               Advanced Diploma of Building Design (Architectural)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 52,125 AUD (25,625 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าหนังสือเรียน 120 AUD, ค่าทัศนศึกษา 30 AUD

 

 • Art

               Certificate IV in Photography and Photo Imaging

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 21,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Certificate IV in Visual Arts

                   -Intake : July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 16,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Visual Arts

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 19,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Biomedical sciences

               Diploma of Laboratory Technology (Biotechnology)

                   -Intake : February

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Laboratory Technology (Pathology Testing)

                   -Intake : February

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Building

               Diploma of Building and Construction (Building)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 50 AUD, ค่าทัศนศึกษา 30 AUD

 

               Diploma of Conservation and Land Management

                   -Intake : February

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าทัศนศึกษา 875 AUD

 

 • Business

               Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 10,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Accounting

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 10,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Financial Services

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of International Business

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Visual Merchandising

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 22,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 380 AUD, ค่าทัศนศึกษา 60 AUD, โปรแกรมทัศนศึกษาและเวิร์คช็อปที่อิตาลี 900 AUD

 

               Advanced Diploma of Accounting

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,000 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี 

 

               Advanced Diploma of International Business

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 10,750 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี 

 

 • Communication / Design

               Certificate IV in Design

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 15,750 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 40 AUD  

 

               Certificate IV in Photography and Photo Imaging

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 21,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Certificate IV in Visual Arts

                   -Intake : July

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 16,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Graphic Design

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 60 AUD

 

               Diploma of Interior Design and Decoration

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 43,250 AUD (21,250 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 68 AUD, ค่าทัศนศึกษา 110 AUD

 

               Diploma of Product Design

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 41,750 AUD (20,500 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 700 AUD

 

               Diploma of Visual Arts

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 19,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Engineering

               Advanced Diploma of Computer Systems Engineering

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Engineering (Aeronautical)

                   -Intake : February

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Engineering (Mechanical)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design)

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Fashion

               Certificate IV in Custom-Made Footwear

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 22,250 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 62 AUD

 

               Certificate IV in Textile Design, Development and Production 

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 19,500 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 340 AUD

 

               Diploma of Fashion Styling

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 17,750 AUD

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าทัศนศึกษา 20 AUD

 

 • Health Science

               Diploma of Nursing

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 36,000 AUD (18,000 AUD ต่อปี)

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, ค่าอุปกรณ์การเรียน 60 AUD

 

 • Information technology

               Diploma of Information Technology

                   -Intake : February, July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,500 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Media

               Diploma of Digital Media Technologies

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 21,250 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Music Industry (Sound Production)

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 20,500 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Diploma of Screen and Media

                   -Intake : February

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 21,250 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี, โปรแกรมทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา 750 AUD

 

               Advanced Diploma of Screen and Media

                   -Intake : July

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 21,250 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

 • Social science

               Diploma of Interpreting (LOTE-English)

                   -Intake : February, Juy

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 10,500 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

               Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English)

                   -Intake : February, Juy

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 12,250 AUD 

                   -ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : Student Services and Amenities Fee (SSAF) คิดเป็นรายชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 303 AUD ต่อปี

 

     4. Swinburne University

 

หลักสูตรของ Swinburne มุ่งเน้นการสอนที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสายงานที่นักเรียนต้องการทำในอนาคต พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และตัวเลือกในการเรียนที่มีความยืดหยุ่น

                   Vocational courses ของ Swinburne แบ่งออกเป็น 5 สาขา ดังนี้

 • Science

               Diploma of Laboratory Technology

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 17,210 AUD

 

               Certificate IV in Laboratory Techniques

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 17,210 AUD

 

 • Business

               Diploma of Accounting

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 9,540 AUD

 

               Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 9,540 AUD

 

 • Engineering

               Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

                   -Intake : March

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 18,730 AUD

 

               Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

                   -Intake : March

                   -Duration : 2 years full-time

                   -Total Fees : 18,730 AUD

 

 • Arts and Humanities

               Certificate IV in Circus Arts

                   -Intake : January

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees : 19,710 AUD

 

 • Education

               Certificate III in Early Childhood Education and Care

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 6 months full-time

                   -Total Fees : 8,000 AUD

 

               Diploma of Early Childhood Education and Care

                   -Intake : March, August

                   -Duration : 18 months full-time

                   -Total Fees : 16,000 AUD

 

     5. Central Queensland University (CQU)

 

     หลักสูตรของ CQU ถูกออกแบบให้เข้ากับสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาพยาบาล, งานบริการ, การปฏิบัติงานในครัว การประกอบธุรกิจด้านอาหาร และอื่นๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น Certificate I และ II หรือหากต้องการเพิ่มระดับก็มีคอร์ส Certificate III และ IV รองรับ

     ส่วนคอร์ส Diploma สำหรับคนที่ต้องการหลักสูตรที่เข้มข้นจากคอร์ส Certificate นักเรียนจะได้ทั้งความรู้ภาคทฤษฎี และทักษะภาคปฏิบัติสำหรับการทำงาน 

 

     *เนื่องจาก CQU มีเปิดสอนหลากหลายแคมปัส ในบทความนี้จะยกมาเฉพาะสาขาที่เปิดสอนในแคมปัส Melbourne เท่านั้น สามารถหาคอร์สอื่นๆของ CQU ได้ทาง www.thaiwahclub.com

 

     Vocational courses ของ CQU ที่ Melbourne แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

 • Business, Accounting and Law

               Diploma of Business Studies

                   -Intake : March, July, November

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees :  27,420 AUD

 

 • Information Technology and Digital Media

               Diploma of Information and Communications Technology

                   -Intake : March, July, November

                   -Duration : 1 year full-time

                   -Total Fees :  29,040 AUD

ข่าวที่เกี่ยวข้อง