หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > QUT มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะวิทยาศาสตร์

QUT มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะวิทยาศาสตร์

posted : 07-02-2019



     Queensland University of Technology (QUT)
 มหาวิทยาลัยในบริสเบนที่ได้รับการแนะนำจาก The Good University Guide 2019 มีนักศึกษาทั้งคนออสเตรเลียและชาวต่างชาติจำนวนเกือบ 50,000 คน ได้มอบทุน ‘International Merit Scholarship’ ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

 

     ทุน International Merit Scholarship คืออะไร

     ทุนการศึกษานี้ได้รับสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย QUT สำหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้

 • แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา
 • รักษามาตรฐานการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดระยะเวลาการศึกษา

 

     มูลค่าของทุน

 • ลดค่าเล่าเรียนที่ QUT 25% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด 2 เทอม (1 ภาคการศึกษา) ทุนการศึกษานี้ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้ที่สมัคร
 • ทุนการศึกษาสำหรับปีต่อไปจะลดค่าเล่าเรียนที่ QUT 25% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด 1 เทอม เมื่อผู้รับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

     คุณสมบัติของผู้รับทุน

     ข้อกำหนดคุณสมบัติทั่วไป

 • จบจากหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พร้อมผลการเรียนตามที่กำหนดไว้
 • มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการสมัครเข้าเรียนของแต่ละหลักสูตร ถ้าคุณสำเร็จหลักสูตร pathway ของ QUT เพื่อให้ได้ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ QUT กำหนดไว้ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษานี้ทันทีเมื่อคุณเริ่มต้นเรียน
 • สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ใน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และได้การตอบรับจาก QUT

           - Bachelor of Engineering (Honours)

           - Bachelor of Games and Interactive Environments

           - Bachelor of Information Technology

           - Bachelor of Mathematics

           - Bachelor of Property Economics

           - Bachelor of Science

           - Bachelor of Urban Development (Honours)

           - Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Information Technology

           - Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Mathematics

           - Bachelor of Engineering (Honours)/Bachelor of Science

           - Bachelor of Games and Interactive Environments/Bachelor of Mathematics

           - Bachelor of Information Technology/Bachelor of Mathematics

           - Bachelor of Science/Bachelor of Games and Interactive Environments

           - Bachelor of Science/Bachelor of Information Technology

           - Bachelor of Science/Bachelor of Mathematics

           - Graduate Certificate in Project Management

           - Master of Applied Science (Medical Physics)

           - Master of Business Process Management

           - Master of Engineering

           - Master of Engineering Management

           - Master of Information Technology

           - Master of Information Technology - Graduate Entry

           - Master of Professional Engineering

           - Master of Project Management

           - Master of Engineering Management and Master of Engineering package

           - Master of Engineering Management and Master of Project Management package

           - Master of Engineering and Master of Project Management package.

 • คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนถ้าหากคุณได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ จาก QUT

 

     การสมัครเรียนปริญญาตรีควบร่วมกับสาขาธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     ถ้าคุณต้องการสมัครเรียนปริญญาตรีควบ 2 หลักสูตร (Double degree) ระหว่างหลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรอื่น ๆ ในสาขาธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ‘International Merit Double Degree Scholarship’ สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ QUT

 

     มาตรฐานผลการเรียนขั้นต่ำของผู้รับทุน

     ตารางที่แสดงต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางแนะนำคร่าว ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะตัดสินจากคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครร่วมด้วย

 

     ตารางแสดงคุณสมบัติด้านการเรียนของนักศึกษาต่างชาติ

Qualification

Minimum requirement

GCE A levels

12 A level points based on the aggregate of your best 3 academic subjects

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

12 A level points based on the aggregate of your best 3 academic subjects

United Exam Certificate (UEC)

Average of 2 based on 5 academic subjects (excluding Chinese, Malay or PE)

Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)

21 aggregate score based on your best 5 subjects across core, and category A and C electives

All India Senior School Certificate (AISSC)

Overall grade point average (GPA) of 80% over all subjects

India State Board (10+2)

Overall grade point average (GPA) of 90% over all subjects

International Baccalaureate (Outside Australia)

Aggregate of 34

Sekolah Menengah Atas (SMA) 3/ Certificate of Graduation

Combined Exam grade point average (GPA) of 8.5 on a 10-point scale from the four major academic subjects (Combined Exam Grade is 40% School Exam Score plus 60% National Exam Score)

GAOKAO - Chinese National University Entrance Exam

An overall grade point average (GPA) of approximately 85% in 5 academic subjects

Vietnam Gifted and Specialised Schools

Overall grade point average (GPA) of 8.5 on a 10-point scale from all year 12 subjects and an overall passing grade in Bang Tot Nghiep Trung Hoc Pho Thong

German Abitur: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife

Overall grade point average (GPA) of 1.5 on a 6-point scale (where 1 is the best)

Korean College Scholastic Aptitude Test (CSAT)

Completion of Year 12 and CSAT with an aggregate score of 347 based on 'Korean Language', 'Mathematics' and 'Foreign Language' ('English') only

Sweden Slutbetyg Från Gymnasieskola

Grade average 17.5 out of 20 in the final year; where A=20, B=17.5, C=15, D=12.5, E=10, F=0

Recognised Bachelor-level studies (minimum one year)

or

Recognised overseas post-secondary qualification equivalent to an Australian Diploma or higher

 • - 3.4 on a 4-point scale where 2 is a pass
 • - 3.0 on a 4-point scale where 1 is a pass
 • - 6.0 on a 7-point scale where 4 is a pass
 • - 85% where 60% is a pass
 • - 82.5% where 50% is a pass
 • - 80% where 40% is a pass

Other grading systems or other qualifications

We'll consider these when you apply

     วิธีการสมัคร

     คุณไม่จำเป็นต้องสมัครทุนนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน และจะแจ้งให้ทราบหากผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

เมื่อคุณได้รับการแจ้งแล้วจะได้รับจดหมายเกี่ยวกับทุนส่งมาพร้อมกับใบ Offer ของทางมหาวิทยาลัย

 

     เงื่อนไข

     สำหรับการรับทุนต่อเนื่องในปีถัดไปหลังจากเรียนจบ 2 เทอมแรก คุณจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมขั้นต่ำ (GPA) ให้ได้ 5.5 คะแนน จากเกณฑ์การให้คะแนนของ QUT ทั้งหมด 7 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง