ANZAC Day

posted : 19-08-2014    view : 3943

ANZAC Day - 25 April


Anzac Day เป็นวันที่กองทัพร่วมของ Australia และ New Zealand ได้เดินทางไปถึง Gallipoli เพื่อร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 April 1915 และปัจจุบันได้กลายมาเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในออสเตรเลีย


รูปภาพจาก www.wikimedia.org

คำ ว่า ANZAC เป็นตัวย่อจากคำว่า Australian New Zealand Army Corps ซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อของกองทัพร่วมของทั้งสองประเทศที่เข้าช่วย British Empire ในการรบ
ในระหว่างสงครามกองทัพของทั้งสองประเทศ หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘Diggers’ and ‘Kiwis’ ได้ใช้ชีวิต ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ จนถึงตายด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ยังคงแนบแน่นมาถึงปัจจุบัน


รูปภาพจาก www.wikimedia.orgวัน ที่ 25 April 1915 เป็นวันที่ทางกองทัพต้องทำหน้าที่สำคัญหน้าที่แรก และแม้ว่า campaign นี้จะไม่สำเร็จและมีออสซี่ต้องสังเวยชีวิตถึง 8,000 คน แต่ก็เป็นการเริ่มต้นของตำนาน Anzac ด้วย


This legend was poignantly put into words by Sir William Deane, Governor-General of Australia on ANZAC Day 1999:
ตำนานนี้ได้ถูกนำมากล่าวโดย Sir William Deane, Governor-General of Australia ในปี 1999 ว่า
"Anzac is not merely about loss. It is about courage, and endurance, and duty, and love of country, and mateship, and good humour and the survival of a sense of self-worth and decency in the face of dreadful odds."

2014 Event Details
http://www.shrine.org.au/Remembrance/ANZAC-Day?keepThis=true&#sthash.0zh8Ulbz.dpuf


แปลและเรียบเรียงจาก :
http://www.shrine.org.au/Remembrance/ANZAC-Day

 

Created by Vnuch l Online marketing & Graphic designer l Beyond Study Center l April 2014