Embassy English 2018

posted : 02-05-2018

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
พิเศษสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป รับราคาโปรโมชั่นเฉพาะ "นักเรียนไทยเท่านั้น"

สามารถดูข้อมูลสถาบันและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง