หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > ทุนค่าเรียน 25-50% สูงสุดกว่า 7 แสนบาท ในระดับปริญญาตรีและโทจาก Deakin University, Melbourne

ทุนค่าเรียน 25-50% สูงสุดกว่า 7 แสนบาท ในระดับปริญญาตรีและโทจาก Deakin University, Melbourne

posted : 30-03-2017Deakin International Scholarship

มูลค่าทุน : ส่วนลด 25% จากค่าเรียนรายปี

ผลการเรียน : 65% = 2.6 ขึ้นไป

ระดับ : ปริญญาตรีและปริญญาโททุกด้าน

เอกสาร :  - ใบสมัครเรียน

              - ใบสมัครทุน

              - ใบรับรองจบการศึกษา 

              - ทรานสคริปต์ 

              - เรซูเม่ (ถ้ามี) 

              - หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

              - ผล IELTS ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) 

              - Personal Statement (300 words)

สิ่งที่ต้องระบุใน Statement 

- an outline of why you want to study at Deakin University

- an overview of any extracurricular activities and work experience (paid or voluntary) you have undertaken

- why you think you would make an outstanding ambassador for Deakin University

- any other information that will assist your application.

ระยะเวลาทราบผล : ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากยื่นใบสมัคร   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน : 100% ของค่าเรียน หรือส่วนลด 50% จากค่าเรียนทั้งหมด

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม : 1. ได้เข้าร่วม the Vice-Chancellor's Professional Excellence Program

                            2. สำหรับผู้ที่ต้องการพักในที่พักของมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ในการจองที่พักก่อนนร.คนอื่นๆ (ค่าที่พักชำระเอง)

ผลการเรียน : 85% = 3.4 ขึ้นไป

ระดับ : ปริญญาตรีและปริญญาโททุกด้าน

เอกสาร :  - ใบสมัครเรียน

              - ใบสมัครทุน

              - ใบรับรองจบการศึกษา 

              - ทรานสคริปต์ 

              - เรซูเม่ (ถ้ามี) 

              - หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

              - ผล IELTS ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) 

              - Personal Statement (300 words)

สิ่งที่ต้องระบุใน Statement 

- an outline of why you want to study at Deakin University

- an overview of any extracurricular activities and work experience (paid or voluntary) you have undertaken

- why you think you would make an outstanding ambassador for Deakin University

- any other information that will assist your application.

ระยะเวลาทราบผล : ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ : ผู้สมัครทุน Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship ที่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ จะถูกพิจารณาทุน Deakin International Scholarship แทน 


 


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง