หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > โปรโมชั่นงาน Working Holiday Education Info Session 2017

โปรโมชั่นงาน Working Holiday Education Info Session 2017

posted : 18-03-2017

  
โปรโมชั่นจาก Shafston International College (Brisbane, Gold Coast)
- ฟรี! ค่าลงทะเบียน มูลค่า 240 AUD
- ฟรี! Job Ready Program มูลค่า 240 AUD สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2017

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิกที่นี่


โปรโมชั่นจาก Australian Pacific College (APC) (Sydne, Mebourne, Brisbane)
- ฟรี! ค่าลงทะเบียน มูลค่า 150 AUD เมื่อสมัครภายในวันที่ 2 เมษายน 2017

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิกที่นี่


โปรโมชั่นจาก Queensland Academy of Technology (QAT) (Brisbane)
- ฟรี! ค่าลงทะเบียน มูลค่า 200 AUD
เมื่อลงเรียนภาษา 4 สัปดาห์ขึ้นไป + คอร์สวิชาชีพ เมื่อสมัครภายในวันที่ 2 เมษายน 2017

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิกที่นี่


โปรโมชั่นจาก Queensland University of Technology (QUT) (Brisbane)
- ฟรี! ค่าตั๋วมูลค่า 275 AUD เมื่อลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 สัปดาห์
- ฟรี!  ค่าตั๋วมูลค่า 400 AUD เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาของ QUT
- ฟรี!  ค่าตั๋วมูลค่า 550 AUD เมื่อลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 สัปดาห์ ร่วมกับหลักสูตรระดับปริญญาของ QUT

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิกที่นี่


โปรโมชั่นจาก Universal Institute of Technology (UIT) (Meblourne)
- ค่าเรียนภาษา 180 AUD ต่อสัปดาห์ สมัครภายใน 2 เมษายน 2017

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิกที่นี่

โปรโมชั่นจาก Milestone English Academy (Melbourne)
- ฟรี! ค่าลงทะเบียน 
ฟรี! 1 สัปดาห์ เมื่อลงทะเบียนเรียนมากกว่า 9 สัปดาห์ขึ้นไป สมัครภายใน 2 เมษายน 2017
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง