หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > Access Language Centre Promotion 2016

Access Language Centre Promotion 2016

posted : 04-07-2016คอร์สเรียนภาษา

• Super Intensive สมัครเรียน 11 สัปดาห์ เรียนฟรี! อีก 1 สัปดาห์

• Intensive สมัครเรียน 11 สัปดาห์ เรียนฟรี! อีก 1 สัปดาห์
 

Super Intensive (25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ราคา AUD $250 ต่อสัปดาห์
จากราคาปกติ

ราคา AUD $270 ต่อสัปดาห์
 
Intensive (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ราคา AUD $230 ต่อสัปดาห์
จากราคาปกติ
 
ราคา AUD $250 ต่อสัปดาห์
 
Evening Intensive (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ราคา AUD $200 ต่อสัปดาห์
จากราคาปกติ ราคา AUD $215 ต่อสัปดาห์

 

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง